fbpx

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest PROSUPPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472236 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 5993167617, reprezentowaną przez Marcina Molika — prezesa zarządu.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy oraz do wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.

Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z umową. 

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji umów. W szczególności mogą to być: organy państwowe, podmioty świadczące usługi prawne, rachunkowe i windykacyjne, podmioty świadczące usługi informatyczne i internetowe .

W związku z faktem współpracy spółki PROSUPPORT z jej podmiotami powiązanymi oraz usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG, w szczególności na Ukrainę. Takie przekazanie danych nastąpi wyłącznie w celu realizacji umów. W takim przypadku, spółka PROSUPPORT podejmuje stosowne działania mające zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres e-mail: kancelaria@prosuport.pl

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.