ZMIANY W PRAWIE – USTAWA O IMIGRACJI PRACOWNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH

Z dniem 1 marca 2020 r. w życie chodzi Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych. 

Ustawa wiele zmienia w prawie imigracyjnym dla osób pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim otwiera więcej możliwości dla uzyskania pozwolenia na pobyt w Niemczech związany z poszukiwaniem pracy lub tez podjęciem pracy zarobkowej. 

Ustawa ma na celu otwarcie niemieckiego rynku pracy na tzw. pracowników wykwalifikowanych. 

Kto to jest pracownik wykwalifikowany?

  • Osoba posiadająca dyplom uczelni wyższej lub
  • Osoba posiadająca potwierdzone wykształcenie zawodowe trwające co najmniej 2 lata 

Warunkiem dla obu powyższych grup jest uznanie wykształcenia zdobytego za granicą przez niemiecki urząd zajmujący się potwierdzeniem równorzędności wykształcenia.

Pobyt w celu wykonywania pracy

Jeśli Twoje zawodowe wykształcenie zostanie uznane za porównywalne z niemieckim wykształceniem, możliwość podjęcia pracy w zawodzie nie będzie uzależniona od tego, czy wykonywany przez Ciebie zawód należy do tzw. zawodów deficytowych. 

Samo złożenie wniosku o wydanie wizy w celu podjęcia pracy na terenie Niemiec, jeśli będziesz miał już zapewnione miejsce pracy przez niemieckiego pracodawcę, będzie oznaczało tylko formalność, tj. sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku. Niemiecka ambasada nie będzie uzależniała decyzji o wydanie Tobie pozwolenia na pracę od sprawdzenia, czy niemiecki rynek pracy potrzebuje akurat kogoś w twoim zawodzie, czy nie. 

Pobyt w celu poszukiwania pracy

Jeśli zamierzasz dopiero rozpocząć poszukiwania pracy na własną rękę na terenie Niemiec, możesz złożyć wniosek o wydanie wizy w celu poszukiwania pracy. Uzyskanie pozwolenia na pobyt w Niemczech w celu poszukiwania pracy wydawane jest na maksymalnie 6 miesięcy. Warunki, które należy spełnić, to:

  • Uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą przez niemiecką instytucję zajmująca się uznawaniem dyplomów
  • Wykazanie, że na okres pobytu na terenie Niemiec posiadasz wystarczająca ilość pieniędzy, aby zapewnić sobie utrzymanie
  • Znajomość języka niemieckiego na poziomie wystarczającym do podjęcia pracy w poszukiwanym zawodzie, z reguły wymagane jest znajomość języka na poziomie B1 

W trakcie pobytu mającego na celu poszukiwanie miejsce pracy dopuszczalne jest zatrudnienie na okres próbny w wymiarze do maksymalnie 10 h w tygodniu. W tym czasie pracodawca i pracownik mogą sprawdzić, czy do siebie pasują. 

Pobyt w celu dokształcania się

Warunkiem do uzyskania pozwolenia na pobyt w celu dalszego kształcenia się jest stwierdzenie przez urząd do uznawania równorzędności wykształcenia braków, które mogą zostać uzupełnione poprzez praktyczne doświadczenie. Dalszym warunkiem jest znajomość języka niemieckiego wystarczającego do odbycia dalszego kształcenia się w Niemczech, minimalny poziom znajomości to A2. 

Pozwolenie na taki pobyt wydawane jest na okres 18 miesięcy i może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy do maksymalnego okresu dwóch lat. Po tym okresie można starać się o wydanie pozwolenia na pobyt w celu podjęcia dalszego kształcenia zawodowego, studiów lub też pracy. 

Kiedy uzyskam pozwolenia na pobyt czasowo nieograniczony?

W przypadku posiadania wykształcenia zdobytego za granicą, uznanego w Niemczech i przyjazdu do Niemiec w celu wykonywania pracy lub też podjęcia pracy w swoim zawodzie, pozwolenia na czas nieograniczony zostanie udzielone już po 4 latach pobytu w Niemczech.

Jeśli wykształcenie będziesz zdobywać w Niemczech możesz uzyskać już po dwóch latach pobytu w Niemczech pozwolenie czasowo nieograniczone.