Różnorodność w zespole – Czemu warto o nią zadbać?

Różnorodność w zespole – Czemu warto o nią zadbać?

Różnorodność w zespołach jest stale rozwijającym się elementem przedsiębiorstw. Jak dowodzą badania zarządzanie różnorodnością w zespole jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla wielkich graczy na rynku. Oprócz poprawy wizerunku firmy, pracownicy zatrudnieni w różnorodnych zespołach są o wiele bardziej kreatywni, innowacyjni, a także bardziej zaangażowani w wykonywaną pracę. 

Dowiedz się, dlaczego warto zadbać o różnorodność w zespole oraz, że stwierdzenie “wspólnie możemy więcej” ma swoje odniesienie w rzeczywistości. 

Wartościowa różnorodność wśród pracowników

Każda osoba posiada swoje wyjątkowe cechy oraz dysponuje określonymi umiejętnościami i predyspozycjami do wykonywania pewnych czynności. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą różnorodne osoby, daje szeroki wachlarz możliwości do wykorzystania, a różne narodowości w przedsiębiorstwie pozwalają poszerzyć horyzonty i zrozumieć odmienne kultury i zwyczaje. Im większy zakres talentów, które posiada zespół, tym więcej różnorodnych projektów i zadań można zrealizować z zachowaniem wysokiej jakości.

Odpowiednie zarządzanie różnorodnością w zespole to klucz do sukcesu w przedsiębiorstwie i zadanie każdego menedżera. Menedżer powinien odpowiednio połączyć różne osoby i ich umiejętności, aby stworzyć potencjał całego zespołu i nim zarządzać. 

Właściwe zarządzanie potencjałem grupy przyniesie korzyści całemu przedsiębiorstwu, a poszczególnym pracownikom możliwość rozwoju i pracy w obszarze, który stanowi ich mocną stronę.

Myślenie grupowe

Równie istotnym aspektem różnorodnego zespołu jest możliwość stworzenia umysłu grupowego. Każda osoba, bez względu na błyskotliwość, czy posiadaną inteligencję, widzi jedynie fragment rzeczywistości, a dzięki połączeniu wizji różnych osób jesteśmy w stanie stworzyć wspólną, szerszą perspektywę, odnajdywać korzystniejsze rozwiązania oraz podejmować lepsze decyzje.

Dodatkowo, zespół stworzony z różnych pracowników ma ogromny zasób wiedzy i doświadczenia. Zespolenie pracowników różnych nacji, daje jeszcze większe możliwości. Pracownik z Europy Wschodniej będzie miał zupełnie inne postrzeganie problemów, niż pracownik, który pochodzi z Azji. Dzięki tej różnorodności otrzymujemy możliwość czerpania wiedzy z innych dziedzin oraz doświadczenia pozostałych pracowników. Zespół utworzony z różnych pracowników ma szansę stworzyć system wzajemnego uczenia, wychodząc poza utarte schematy.

Współpraca i otwarta komunikacja

Zebranie różnych pracowników w jednym zespole nie sprawi, że osiągniemy wyjątkowe sukcesy. Do osiągnięcia spektakularnych sukcesów niezbędnym składnikiem będą współpraca oraz dobra komunikacja.

Brak odpowiednich relacji między współpracownikami sprawia, że dysponujemy jedynie grupą osób, która wykonuje swoje zadania. Warto zatem zadbać o atmosferę sprzyjającą budowaniu więzi oraz relacji. Sposobem na wspieranie relacji jest zapewnienie pracownikom przestrzeni. Czasem warto przymknąć okno na luźne pogaduszki między pracownikami lub nawet samodzielnie inicjować luźne spotkania po pracy. Takie działania bez wątpienia będą poprawiać relacje między pracownikami, a dzięki temu wzrośnie między nimi zaufanie.

Nie można zapomnieć również o otwartej komunikacji w zespole, która bezpośrednio wpływa na budowanie relacji. Stworzenie przestrzeni na otwartość w komunikacji można wprowadzić za pomocą regularnych sesji feedbackowych, podczas której pracownicy będą zachęceni do wyrażenia swojej opinii, potrzeb oraz oczekiwań. Takie sesje pozwalają od razu reagować na możliwość powstawania konfliktów w zespole, a także szybko je rozładowywać. 

Sprawa może się nieco komplikować, jeśli nasz zespół składa się z osób o różnych narodowościach. Bariery językowe można jednak przekształcić w atut i wzajemnie rozwijać swoje umiejętności ucząc się języków obcych. 

Otwarta komunikacja w zróżnicowanym zespole sprzyja budowaniu motywacji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, dzięki jasnej komunikacji odnoszącej się do ilości obowiązków oraz informowaniu o trudnościach.

Podsumowanie 

Posiadanie zróżnicowanych zespołów pod względem kulturowym, językowym oraz z różnymi umiejętnościami stwarza szerszy wachlarz możliwości zespołu jako całości. Dodatkowo, zróżnicowani pracownicy zdecydowanie bardziej się inspirują, a także wymieniają doświadczeniami tworząc potencjał umysłu grupowego. Natomiast rola menedżera polega na wzajemnym zespoleniu różnych pracowników i stworzeniu wraz z nimi tego, czego w pojedynkę nie zdołaliby dokonać.