Rekrutacja

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: „Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy” oraz jego wydrukowanie i podpisanie – z oznaczeniem miejsca i daty podpisania dokumentu.

Podpisany dokument, wraz z pozostałymi niezbędnymi w procesie rekrutacji do pracy dokumentami, proszę przesłać naszemu przedstawicielowi, który się z Panem/Panią kontaktował.

W przypadku braku możliwości wydrukowania: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy”prosimy o odręcznie zapisanie treści:

„Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy znajdująca się na stronie internetowej //prosupport.work/rekrutacja/, akceptuje jej postanowienia i wyrażam zgodne na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROSUPPORT Sp. z o.o.”

oraz jej własnoręczne podpisanie i przesłanie naszemu przedstawicielowi w tej samej formie co pozostałe dokumenty, tj. np. fotografii dokumentów.

Dziękujemy.

Просимо ознайомитися з документом: Інформаційна Стаття для кандидатів на роботу”, також о його видрукуванню і підписанню з зазначенням дати і місця підписання документу

Підписаний документ разом з іншими документами, необхідними для процесу працевлаштування, повинен бути надісланий нашим представникам, які зв’язалися з вами.

Якщо ви не можете роздрукувати документ  Інформаційна Стаття для кандидатів на роботу”, просимо о написанні вручну наступного змісту:

Я прочитав Інформаційну Статтю для кандидатів на роботу на веб-сайті //prosuport.pl/rekrutacja/, я приймаю його положення та погоджуюсь з обробкою моїх персональних даних ТОВ „PROSUPPORT”

і підпишіть його особисто та надішліть його на адресу нашого представника у тій самій формі, що й інші документи (фотографії документів).

З повагою, адміністрація.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do pobrania →  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy/Інформаційна Стаття для кандидатів на роботу

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________