Program szkoleniowy dla pracowników – Na co zwrócić uwagę?

Każda firma, która inwestuje w rozwój pracowników, inwestuje we własny sukces. Zapewniając ciągłe szkolenia swoim pracownikom, tworzysz miejsce pracy, które jest elastyczne i gotowe na zmiany.

Pracownicy coraz częściej oczekują rozwijających i przydatnych szkoleń, które zaspokoją ich potrzeby zarówno jako pracowników w Twojej organizacji, jak i nowoczesnych, dobrze poinformowanych specjalistów.

 

Korzyści programów szkoleniowych

Szkolenie mające na celu podniesienie różnych umiejętności pracownika w firmie pomaga w poprawie wydajności jednostki. Szkolenie zwiększa wskaźnik produktywności firmy tam, gdzie dana osoba pracuje. Programy szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników, gdy są przemyślanie realizowane, są podstawą sukcesu firmy.

Umiejętności zdobyte w ramach programów szkoleniowych sprawiają, że środowisko pracy jest bardziej przyjazne, bardziej angażujące, bardziej otwarte na wymianę pomysłów i jednocześnie bardziej zdyscyplinowane.

Nie można zaprzeczyć, że wykwalifikowana siła robocza jest podstawą każdej firmy. Niektóre umiejętności są ważniejsze niż pozostałe umiejętności dla sukcesu firmy. 

Krok 1: Ustal cele swojego programu treningowego

Zanim rozpoczniesz swój projekt, musisz określić cele, potrzeby i grupę docelową. Jest to kluczowy krok w zrozumieniu luki między umiejętnościami, które już posiadają Twoi pracownicy, a obszarem, w którym wymagane jest dalsze szkolenie. Nie wystarczy po prostu słuchać tego, czego starsi interesariusze uważają, że użytkownicy potrzebują.

  • Jak poprawi się wydajność pracowników po tym programie? 
  • Na przykład: „Nasi księgowi nauczą się, jak używać narzędzia X do szybszej obsługi transakcji”.
  • W jaki sposób pracownicy będą lepiej osiągać cele biznesowe po tym programie?
  • Na przykład: „Nasz zespół sprzedaży wykorzysta nowe umiejętności negocjacyjne, aby zwiększyć sprzedaż o X% w ciągu Y miesięcy”.

Krok 2: Zbuduj plan szkolenia pracowników

Gdy już zdecydujesz się na szersze cele szkolenia, następnym krokiem jest skupienie się na celach uczenia się. Co chcesz, aby Twoi pracownicy byli w stanie zrobić inaczej? Np. zastosuj nowy proces obsługi reklamacji klientów. Najlepsze efekty uczenia się są konkretne i łatwo mierzalne.

Zaplanuj swoje cele szkoleniowe jako szczegółowe cele cząstkowe dla każdego modułu. Pozwala to zmierzyć sukces każdego modułu, tj. czy treść przyniosła zamierzony rezultat? – a jeśli nie, oceń, jak można to poprawić.

Krok 3: Śledź i ulepszaj 

Programy uczenia się i rozwoju nie są statyczne. Najlepsi nieustannie ewoluują i ulepszają się. Obserwowanie, w jaki sposób pracownicy uzyskują dostęp do szkoleń i wchodzą w interakcje z nimi, a także ocenianie ich skuteczności, pomaga zdecydować, jak je ulepszyć.

3 obszary szkoleń, które firmy muszą rozwinąć, aby zmaksymalizować swoje wyniki

1. Umiejętności zarządcze 

Istnieje bardzo duża szansa na konflikty zespołowe i politykę biurową, jeśli lider nie jest wystarczająco rozważny.

Tak więc, aby firma działała dobrze i wszystkie operacje przebiegały sprawnie, kierownictwo musi być absolutnie gotowe i w pełni świadome swojej pracy. Z tego powodu firmy powinny zwracać większą uwagę na pozyskiwanie szkoleń z zakresu przywództwa dla swoich menedżerów i najwyższych stanowisk.

2. Umiejętności obsługi klienta

Firma nie może się rozwijać bez zadowolenia klientów. Dlatego osoby odpowiedzialne za reprezentowanie firmy wobec klienta powinny być dobre w komunikacji i pozyskiwaniu klientów. Nie chodzi tylko o to, co im przedstawiasz, ale także o sposób, w jaki oferujesz produkt lub usługę. Stąd też szkolenie  z zakresu obsługi klienta czy sprzedaży jest jednym z najbardziej prestiżowych kursów dla firmy lub biznesu.

3. Trening umiejętności miękkich

Są one ważne dla sukcesu zawodowego w dzisiejszych czasach. Umiejętności miękkie są niezbędne w biznesie i chociaż można je nazwać miękkimi, w rzeczywistości trudno je rozwinąć. Umożliwiają pracownikom skuteczną i harmonijną interakcję ze współpracownikami w miejscu pracy i klientami.

Umiejętności miękkie, które możesz przekazać swoim pracownikom to:

  • Własność
  • Rozwiązanie konfliktu
  • Inteligencja emocjonalna
  • Zarządzanie czasem

Podsumowanie

Nie należy lekceważyć szkolenia pracowników we wszystkich jego formach. Istnieje wiele programów szkoleniowych, z których wszystkie dotyczą różnych aspektów. Ich korzyści są zbyt duże, aby nie inwestować w szkolenie swoich pracowników, aby byli jak najlepsi i jak najlepiej przyczyniali się do firmy.

Szkolenia pracowników nie tylko rozwijają umiejętności poszczególnych osób, ale także pomagają zwiększyć tempo wzrostu firmy. Dlatego rozwój biznesu zaczyna się od rozwoju pracowników