Legalizacja zatrudnienia w Polsce

Legalizacja zatrudnienia w Polsce 

 

Zatrudnienie obcokrajowców w polskich przedsiębiorstwach staje się coraz powszechniejszą praktyką. Zawiłość przepisów odnoszących się do legalizacji zatrudnienia w Polsce, powoduje, że zarówno dla przedsiębiorców, jak i potencjalnych pracowników, są one niezrozumiałe. Nieprawidłowa interpretacja przepisów może skutkować błędami formalnymi oraz brakiem wiedzy, od czego należy rozpocząć proces legalizacji zatrudnienia. 

Najważniejsze informacje odnośnie procesu legalizacji oraz pomocy w tym procesie przedstawiliśmy w poniższym artykule.

 

Kiedy obcokrajowiec może legalnie rozpocząć pracę w Polsce? 

Nie wszystkich cudzoziemców obowiązuje konieczność legalizacji pobytu. Wymóg ten nie obowiązuje obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, obywateli krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są krajami członkowskimi UE (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), a także obywateli Szwajcarii.

Jak zatrudnić cudzoziemca legalnie?

Regulacje prawne są bardziej skomplikowane, gdy chcemy zatrudnić osobę niebędącą obywatelem kraju członkowskiego UE, EOG oraz Szwajcarii. Cudzoziemcy z pozostałych państwa mogą przebywać w Polsce legalnie na podstawie:

  • wizy
  • tzw. ruchu bezwizowego
  • zezwolenia na pobyt czasowy
  • zezwolenia na pobyt stały

Każdy z tych dokumentów wiąże ze sobą inne rozwiązania prawne, dlatego przedsiębiorca, chcący zatrudnić cudzoziemca, powinien dokładnie zapoznać się z możliwościami, jakie oferują powyższe zezwolenia.

 

Procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest skomplikowana i wymaga dopełnienia wielu formalności. W przypadku obywateli Armenii, Mołdawii, Gruzji, Ukrainy oraz Rosji i Białorusi, nie jest wymagane zezwolenie na pracę. W tym przypadku pracodawca musi złożyć we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Jest to jeden z najszybszych możliwych wariantów, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca, ponieważ wiąże się z mniejszą liczbą formalności. 

 

Innym sposobem, aby legalnie zatrudnić obcokrajowca jest uzyskanie dla niego zezwolenia na pracę. Wniosek taki musi zostać złożony do właściwego wojewody (lub starosty w przypadku zezwolenia typu S) przez firmę, która chce zatrudnić cudzoziemca. Istnieją różne warianty zezwoleń na pracę:

typ S – praca w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce

typ A – zatrudnienie na podstawie umowy z podmiotem, który posiada siedzibę, miejsce zamieszkania lub oddział w Polsce

typ B – wybierany, gdy cudzoziemiec ma pełnić funkcję w zarządzie 

typ C, D, E – odpowiednie dla cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznego pracodawcę

Zezwolenia takie zazwyczaj wymagają przeprowadzenia testu rynku pracy oraz powiązane są z konkretnymi podmiotami prawnymi.

 

Kolejną możliwością legalnego zatrudnienia obcokrajowców jest złożenie wniosku przez pracownika o zezwolenie na pobyt oraz pracę, który składa się do właściwego wojewody. O takie zezwolenie mogą starać się cudzoziemcy, którzy zamierzają pozostać w Polsce w okresie powyżej 3 miesięcy do 3 lat.  

 

Podsumowanie

Złożoność procesu pochłania czas zatrudniającego oraz naraża go na szereg pomyłek formalnych związanych z chęcią zatrudnienia obcokrajowców. Aby uniknąć tych błędów warto skorzystać z profesjonalnych usług firm świadczących usługi w tym zakresie. Agencja Pracy ProSupport oferuje kompleksowe usługi w zakresie legalizacji pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców. Korzystając z usług naszej otrzymujesz pewność kompleksowej obsługi kadrowej, rekrutacyjnej oraz doradczej w zakresie zasobów ludzkich. 

Zapraszamy do kontaktu.