Czy powiększyć zespół? Czyli co trzeba rozważyć przed rozpoczęciem rekrutacji.

Każdy menedżer zarządzający firmą, w czasie swojej działalności, będzie musiało zmierzyć się z pojęciem rekrutacji. Decyzja o powiększeniu zespołu w przedsiębiorstwie powinna być podjęcia w sposób racjonalny i przemyślany, aby w jak najlepszy sposób odniosła się do aktualnych potrzeb firmy. Analiza poniższych elementów, pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie i podjąć właściwą decyzję, czy to właściwy moment, aby powiększyć zespół. 

 

Kiedy rekrutować?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu rekrutacji związane jest z dwoma sytuacjami – w pierwszym przypadku, gdy konieczne jest powiększenie zespołu, w drugim, gdy jeden z pracowników rezygnuje ze stanowiska w firmie. 

O ile zatrudnienie nowej osoby na wolne stanowisko jest jasną i łatwą do podjęcia decyzją, to myśl o powiększeniu zespołu jest dużo bardziej niejednoznaczna. Warto zatem, przeanalizować sześć różnych aspektów, które pomogą podjąć decyzję odnośnie zatrudnienia nowej osoby w firmie. 

 

  1. Obciążenie zespołu pracowników

Obowiązki zaczynają narastać wokół pracowników, sytuacja staje się napięta, a zadania są wykonywane bez dbania o jakość lub nie są w pełni wykonywane? Może być to pierwszy sygnał wskazujący konieczność powiększenia zespołu. Warto jednak zwrócić uwagę, czy sytuacja ta jest stała i narastająca, czy jest to zjawisko chwilowe. Być może pracownicy potrzebują jedynie bodźca motywującego, który ponownie zachęci ich do intensywniejszej pracy. 

Jeśli jednak zespół stale obciążony jest dodatkowymi zadaniami i potrzebuje pomocy, warto rozważyć przeniesienie części obowiązków na zespół w firmie, który ma ich mniej. Jeśli to rozwiązanie nie jest możliwe do zastosowania – czas zacząć rekrutację!

 

  1. Budżet

Zatrudnienie nowego pracownika to również kwestia finansów. Najprościej rzecz ujmując – musisz mieć odpowiednie fundusze, aby zatrudnić nową osobę w firmie. W aspekcie budżetu, warto spojrzeć na sprawę rekrutacji z szerokiej perspektywy – może się okazać, że w długim okresie czasu, nie powiększanie zespołu może przynieść firmie większe straty, niż chwilowe nadwyrężenie budżetu spowodowane zatrudnieniem nowej osoby.

 

  1. Nastawienie pracowników

Bardzo często interes firmy przedkładany jest ponad pracowników. Bywa, że pracownicy przez wiele miesięcy są obciążeni zadaniami ponad swoje siły, a to bez wątpienia wpływa na ich nastawienie do pracy. Taka sytuacja powinna być impulsem do rozpoczęcia rekrutacji. Dodatkowo pracownicy powinni zostać poinformowani o rozpoczęciu poszukiwania nowej osoby do zespołu, która przejmie część obowiązków – z pewnością poprawi to ich nastawienie do wykonywanych zadań.

 

  1. Szacowany wymiar pracy

Dla wielu osób, rozpoczynających proces rekrutacji, które muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi szacowany wymiar czasu wymagany na realizację nadmiarowych obowiązków, aby nowa osoba została zatrudniona, zaskoczeniem jest, że nie jest to 40 godzin w tygodniu. Zatrudniając nową osobę, trzeba wziąć pod uwagę narzut komunikacyjny, a także nabywanie wiedzy i umiejętności oraz zapoznanie się z współpracownikami. 

Dodatkowo, warto wziąć pod uwagę, że pełny proces rekrutacji trwa od miesiąca do dwóch, a do tego należy doliczyć okres wypowiedzenia, który przeważnie obejmuje od miesiąca do trzech miesięcy, plus okres wdrożenia nowej osoby. Należy więc uwzględnić wymiar pracy, który będzie odpowiadał wymaganiom za dwa, trzy lub cztery miesiące.   

 

  1. Zaległości w firmie

Ciągle brakuje czasu na realizację nowych pomysłów, a wcześniejsze pomysły nadal zalegają? Pracownicy nie mają czasu na dodatkowe szkolenia? Twórcze pomysły ciągle odkładane są “na później”? To może być znak, że warto rozpocząć rekrutację nowej osoby w firmie. 

 

  1. Efektywność

Zaległe zadania i ciągły brak czasu zespołu może być wynikiem efektywności pracowników lub nawet jednego z nich. Warto przyjrzeć się pracy zespołu i zweryfikować wykonywalność ich zadań, a także przyjrzeć się, czy w przedsiębiorstwie nie występują tak zwane wąskie gardła. Być może warto jedynie odciążyć niektórych pracowników, przekazując ich zadania innym lub wprowadzić większą automatyzację przedsiębiorstwa. 

 

Decyzja o rozpoczęciu procesu rekrutacji w firmie powinna być dobrze przemyślana. Zanim rozpocznie się poszukiwania nowej osoby do zespołu, warto przeanalizować powyższe czynniki i odnieść je do swojego przedsiębiorstwa, odpowiadając sobie na pytanie, czy to dobry moment, aby rekrutować.