Culture Fit – Jak zbudować zgrany zespół rekrutując dobrze?

Culture Fit – Jak zbudować zgrany zespół rekrutując dobrze? 

 

Rekrutacja to wyzwanie przed którym prędzej czy później staje każdy menedżer odpowiedzialny za zasoby ludzie. Kluczem do właściwej rekrutacji jest umiejętne oraz świadome rekrutowanie osób, które odnajdą się oraz sprawnie zaadaptują w przedsiębiorstwie. Dowiedz się, jak znaleźć pracownika, który dopasuje się do przedsiębiorstwa i dlaczego nie tylko umiejętności techniczne mają znaczenie. 

 

Czym jest Culture Fit?

Hasło Culture Fit coraz częściej pojawia się podczas rekrutacji nowych pracowników. Jest to dopasowanie rekrutowanej osoby do pozostałych osób w zespole oraz całej organizacji. Istotą tego działania jest współdzielenie oraz pokrywanie się wartości danego kandydata z wartościami, którymi kieruje się firma. 

Narzędzie to jest niezwykle przydatne oraz istotne w trakcie budowania zespołów, a także wpływa na utrzymanie przyjaznej atmosfery w organizacji, wskazując, że umiejętności techniczne nie są jedyną wytyczną w czasie rekrutacji.

 

Umiejętności to nie wszystko

Pozytywne efekty budowania zespołu zgodnie z kulturą organizacyjną widać na co dzień. Pracownik, który wyznaje jednakowe wartości z organizacją, jest bardziej zmotywowany do pracy, chętny do podejmowania nowych inicjatyw oraz lepiej komunikuje się z pozostałymi członkami zespołu.

Dodatkowo pracownik, który nie czuje się dobrze w przedsiębiorstwie zdecydowanie łatwiej decyduje o zmianie miejsca zatrudnienia, co dla firmy jest niezwykle kosztowne. Zgodnie z wyliczeniami TLNT zastąpienie pracownika na średnim poziomie to koszt około 150% jego rocznego wynagrodzenia. Znaczny koszt, którym zostanie obarczone przedsiębiorstwo, przez złe dopasowanie pracownika sprawia, że specjaliści od rekrutacji coraz śmielej określają Culture Fit, jako najważniejszy czynnik podczas doboru pracowników. 

 

Kultura organizacyjna kluczem do sukcesu

Niemalże każde przedsiębiorstwo potrafi już określić swoją kulturę organizacyjną, czyli normy oraz systemy wartości, którymi kierują się zarówno pracownicy, jak i osoby na najwyższym szczeblu zarządczym. Założenia te stanowią fundament działania firmy oraz wskazują drogę jej rozwoju. 

Jeśli jednak Twoja firma nie ma jeszcze zdefiniowanej kultury organizacyjnej – warto to zrobić! Jasne zakomunikowanie wartości, którymi kieruje się organizacja, wyjaśnią pracownikom, dlaczego firma postępuje w konkretny sposób oraz będą stanowić drogowskaz ku dalszemu postępowaniu oraz kierunkowi rozwoju. Dodatkowo sprawią, że osoby rekrutowane będą mogły być wybierane na podstawie dopasowania do organizacji.

 

Jak rekrutować zgodnie z Culture Fit?

Rekrutacja zgodnie z Culture Fit to przede wszystkim jasne ustalenie wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Należy również pamiętać, że narzędzie to nie obejmuje takich aspektów jak doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz ścieżka kariery – rekrutując zgodnie z dopasowaniem należy zwrócić uwagę na aspekt wartości. 

Aby sprawnie rekrutować zgodnie z Culture Fit warto stworzyć zestaw narzędzi, który ułatwi ten proces. W pierwszej kolejności warto wykonać profil kandydata, który zawiera pożądane cechy i kompetencje, których poszukuje się u pracownika. Wartości te powinny być stałe i dobrze rozumiane przez zespół rekrutujący. 

Kolejnym etapem jest stworzenie listy pytań. Baza pytań rekrutacyjnych powinna odnosić się do różnorodnych sytuacji związanych z doświadczeniami, koniecznością dopasowania lub trudnych sytuacji. Pytania powinny być jasno sformułowane oraz otwarte, aby nie nasuwać kandydatowi potencjalnej odpowiedzi. 

 

Podsumowanie

Budowanie zgranego zespołu to wyzwanie dla każdego menedżera, dlatego coraz chętniej korzysta się z Culture Fit, czyli dopasowania wartości pracownika do idei wyznawanych przez przedsiębiorstwo. Właściwe dopasowanie pracowników to klucz do stworzenia zespołu zgranego oraz budowania przyjaznej atmosfery w organizacji, dlatego Culture Fit powinno być rozpatrywane na równi z umiejętnościami, jakimi wykazuje się kandydat na stanowisko. Zespół dobrany na podstawie wartości oraz odpowiednich kompetencjach będzie przynosił sukces firmie oraz wspierał ją w rozwoju.