WYMUSZONE ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Zwolenia lekarskie to nic dziwnego, a szczególnie w okresie zimowym. Podczas zmiennej pogody ryzyko zachorowania jest większe niż w maju, czy w sierpniu. Coraz częściej jednak spotyka się sytuacje, w których pracownicy symulują objawy przeziębienia podczas wizyty u lekarza, aby dostać zwolnienie lekarskie na tydzień lub dwa. Regularne odbywanie takich praktyk grozi obciążeniem pracodawcy poważnymi kosztami i opóźnieniem prac nad danym zleceniem. Nadal nie ma instrukcji, jak radzić sobie z podobnymi wydarzeniami. Przecież teoretycznie nigdy nie wiemy, czy dana osoba rzeczywiście nie zachorowała.

Wymuszone zwolnienia lekarskie L4? – Obserwacje w Polskich firmach

Podczas wywiadów środowiskowych w Polskich firmach można zauważyć tendencję do częstego przechodzenia przez pracowników na zwolnienia L4. Szczególnie w branżach, gdzie do obowiązków należy praca fizyczna i stosunkowo łatwo jest znaleźć inny zakład, gdyby obecny po powrocie ze zwolnienia wypowiedział umowę.

Jak zaradzić podobnym problemom? – Ostrożne rekrutowanie

Najlepszym sposobem, aby uchronić się przed przechodzeniem pracowników na zwolnienie L4, gdy nie ma takiej potrzeby, jest ostrożne zatrudnianie. Istnieje przysłowie, według którego pracodawca powinien wolno zatrudniać i szybko zwalniać, gdy widać nieprawidłowości w pracy lub brak wystarczającego zaangażowania. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z kandydatem lub kimś, kto polecił taką osobę. Jeżeli mamy spore wątpliwości dotyczące zatrudnienia kogoś, czasem powinniśmy poczekać.

Uchronić się przed podobną sytuacją można także zatrudniając firmę, która znajdzie odpowiednio dopasowanych kandydatów do danej pracy. Doświadczenie i wypracowane przez przedsiębiorstwo praktyki pozwalają zmniejszyć ryzyko późniejszego niepowodzenia lub nieprawidłowości do minimum.

Pracownik, który skorzysta ze zwolnienia L4 otrzymuje część lub całość należnego wynagrodzenia w zależności od tego, czy dolega mu przeziębienie, czy miał wypadek w drodze do pracy. Szczegółowe wyjaśnienia opisuje prawo.

Wydaje się, że aby zmniejszyć liczbę nieadekwatnych do sytuacji zwolnień wystarczy zapewnić członkom zespołu w firmie korzystne warunki pracy i przyjazną atmosferę. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa może sprawić, że poszczególni pracownicy będą dostarczać zwolnienia jedynie w sytuacjach, które rzeczywiście mają usprawiedliwienie. Każdy ma prawo zachorować. Idąc na rękę pracownikom w ważnych dla nich kwestiach podwyższających komfort przy wykonywanych codziennie obowiązkach sprawiamy, że wykonują je chętniej.

Liczba przerw i czas na odpoczynek – Wpływ na samopoczucie

Ważny okazuje się także czas przeznaczany na przerwy i odpoczynek. Praca fizyczna przez więcej niż kilka godzin bez żadnej przerwy częściej prowadzi do kontuzji i nadmiaru stresu. Zapewniając rozłożony plan przerw w zakładzie sprawimy, że pracownicy regularnie będą regenerować siły i redukować poziom stresu. Wystarczy ostrożna rekrutacja przy pomocy odpowiednich partnerów i zapewnienie sprzyjającego środowiska, a częstotliwość oddawania zwolnień lekarskich znacznie się zmniejszy.