Milenialsi w pracy – Jak z nimi efektywnie współpracować?

Mówi się, że milenialsi już za moment będą stanowić zdecydowaną większość wśród wszystkich aktywnych zawodowo pracowników na świecie. Jak im jednak dogodzić i efektywnie z nimi współpracować? Czego oczekują i jacy są w pracy? Postaraliśmy się szerzej podjąć ten temat w poniższym artykule. 

Millenialsi w pracy – Jak z nimi efektywnie współpracować? 

Millenialsi to potoczna nazwa grupy osób urodzonych w latach 1983 – 2001. Zależnie od źródła, lata te mogą nieznacznie się od siebie różnić. Odkryto natomiast, że ze względu na zupełnie inne warunki dorastania, sposób wychowania przez rodziców i inne czynniki, bardzo różnią się od innych grup wiekowych, które są aktywne zawodowo. 

W rzeczywistości zawodowej już dzisiaj spotykają się ze sobą dwa światy, w których młoda kadra pracowników i starsza kadra pracodawców ma problem z komunikacją i oczekiwaniami względem siebie. Czy ten problem będzie się nasilał?

Na stronie Deloitte (źródła), możemy wyczytać: “Wyzwanie to porusza Chip Espinoza w swojej książce „Millenials@work”. Deloitte Polska objął mecenatem polskie wydanie tej książki, której wydawcą jest Wydawnictwo Emka. Publikacja skierowana jest do millenialsów, ich rodziców oraz pracodawców. Daje wskazówki jak nawiązać owocną współpracę i jak w pełni wykorzystać potencjał nowej grupy na rynku pracy. Cytując Partnera Zarządzającego Deloitte – Marka Metryckiego:

„Podstawową zaletą publikacji jest jej użyteczność. Oparta na przykładach daje pełną charakterystykę pokolenia Y i poprzedzających ją generacji. Przedstawia drogi do osiągnięcia porozumienia między nimi, jak: wyzbycie się stereotypów, koncentracja na zadaniach, otwartość na dialog przy jednoczesnej umiejętności słuchania, mądry dystans, ale również poczucie wspólnoty.” 

Jakie jednak dokładne zmiany w sposobie pracy można zaobserwować u Millenialsów? 

Oczekiwania względem miejsca pracy – Milenialsi, zwani często też pokoleniem Y, dorastali w czasach, gdy wszystko wydawało się możliwe. Najczęściej w dzieciństwie mieli już internet, łatwy dostęp do informacji i łatwo poruszali się w rzeczywistości urządzeń cyfrowych. Są gotowi na szybkie, niekiedy impulsywne zmiany pracy i otoczenia, a także szybko adaptują się do nowych warunków. 

Oczekiwanie częstej informacji zwrotnej od przełożonych – Poprzednie pokolenia bez problemu przyjmowały fakt otrzymywania informacji zwrotnej co miesiąc, a nawet pół roku w zakładzie pracy. Często dla osób z pokolenia y to cała wieczność i nie wyobrażają sobie wykonywać kolejnych zadań bez wiedzy, że poprzednie zostały zrobione dobrze. Oczekują regularnej i możliwie częstej informacji zwrotnej, co sprawia, że z reguły gorzej odnajdują się w firmach o rzadkich rozmowach okresowych.

Brak cierpliwości – Punkt, który nieco zahacza o poprzedni, jednak ma zastosowanie w innych sytuacjach. Millenialsi bowiem oprócz szybkich informacji zwrotnej, często oczekują tak samo sprawnych awansów i podwyżek. Często przychodzą do przełożonych na renegocjacje umów i są niecierpliwi podczas oczekiwania na rekrutacje zwrotne od rekruterów. Oczywiście nie jest to zasada, która występuje zawsze, jednak z powszechnie dostępnych artykułów wynika, że to zjawisko występuje stosunkowo często. 

Zaangażowanie w życie organizacji i chęć poczucia bliskości z nią – “Jak wynika z globalnego badania Deloitte „The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders”, lojalność milenialsów wobec organizacji, w których pracują, jest zależna od możliwości rozwoju umiejętności przywódczych, elastyczności warunków oraz poczucia, że wykonywana praca ma cel i sens.” Jeżeli pracujemy z Milenialsami, warto zadbać o ich edukację, szkolenie lub zapewnienie nowych wyzwań. Muszą oni bowiem czuć, że w obecnym miejscu się rozwijają, nabywaj nowe kompetencje i zwiększają swoją wartość na rynku pracy. 

Muszą czuć, że ich praca ma sens i sami mają wpływ na jej kształt – Pokolenie Millenialsów kocha różnego rodzaju historie, a pracując musi mieć poczucie, że firmie przyświeca dana wizja. Najlepiej taka, która pasuje do ich osobistej misji, aby się z nią utożsamiali. Wtedy są w stanie lepiej wykonywać swoje obowiązki i angażować się w kolejne zadania. 

Stabilizacja i work life balance – Pokolenie Y bardzo ceni sobie możliwość odpoczynku, spędzania czasu ze znajomymi i budowania innych, bliskich relacji poza pracą. Przeciwnie do pokoleń, które obecne były na rynku pracy przed nimi, rozwój zawodowy często nie jest ich najwyższą wartością. Powszechnie uważa się, że charakteryzuje ich mniejsza gotowość do poświęceń na rzecz pracodawcy. Pamiętajmy jednak, że w przypadku, gdy pracodawca zapewnia pracownikom benefity, satysfakcjonujące wynagrodzenie i pracę z misją, może liczyć na efektywnego pracownika. 

Podsumowanie 

Praca z Millenialsami może z pozoru wydawać się wymagająca i trudna. Zapoznając się jednak z reprezentowanymi przez nich wartościami i oczekiwaniami względem pracodawcy, można liczyć na efektywną kooperację. Podstawą jest edukacja i wzajemna komunikacja, która ułatwia przekazanie każdej informacji i dobre zrozumienie. 

 

Źródła: 

//www.pulshr.pl/zarzadzanie/milenialsi-w-pracy-jakie-wady-i-zalety-maja-pracownicy-z-pokolenia-y,33594.html 

//www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/milenialsi-w-pracy.html