Jak zrobić profesjonalny opis stanowiska pracy?

Profesjonalny opis stanowiska pracy stanowi dokument, który dokładnie określa zakres obowiązków pracownika. Zwiększa on szanse skutecznej rekrutacji, gdyż kandydat już na początkowym etapie widzi, jakie wymagania stawia przed nim dana organizacja i może świadomie podjąć decyzję o wysyłce aplikacji. Wiąże się z nim jednak znacznie więcej korzyści, które opisujemy w poniższym artykule. 

Opis stanowiska pracy – Obowiązki pracodawcy i pracownika 

Zgodnie z art. 94. Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany m.in. do tego, by określić zakres obowiązków oraz zaznajomić z nim zatrudnianego pracownika. Obowiązkiem jest również zapoznanie go z tym, w jaki sposób należy wykonywać pracę na wskazanym stanowisku i jakie nabywa w związku z tym uprawnienia. 

Nowy pracownik natomiast powinien podpisać otrzymywany zakres obowiązków w związku z pełnieniem danego stanowiska. Należy wspomnieć również, że wspomniany opis stanowiska pracy powinien być zgodny z umową o pracę zawieraną z pracodawcą. Brak chęci podpisania wspomnianego zakresu obowiązków może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. 

Korzyści ze sporządzenia dokładnego opisu stanowiska pracy 

Korzyści z wykonania takiego dokumentu jest wiele. Widać je już na etapie rekrutacji. Dokładnie określone obowiązki, zakres odpowiedzialności i wymagania umożliwiają kandydatowi jeszcze przez wysłaniem aplikacji stwierdzić, czy będzie w stanie przynieść wartość dodaną wybranej firmie. 

Jeżeli każda osoba w firmie wie, jakie decyzje może podejmować, do kogo się zwracać z pytaniami oraz jakie oczekiwania stawiane są względem jego pracy, staje się efektywniejsza. Każdy pewniej wykonuje codzienne zadania wiedząc, że właśnie za ich realizację jest odpowiedzialny. Brak wiedzy skutkuje chaosem, niepewnością w stosunku do wymagań, wykonywaniem zadań o niskim priorytecie dla firmy i wieloma pomyłkami, których łatwo można było uniknąć. 

Najczęściej popełniane błędy 

Widząc powyższe korzyści możecie zastanawiać się, jak można nie poświęcić wystarczającej ilości czasu na stworzenie profesjonalnego opisu stanowiska pracy. Okazuje się jednak, że często popełniane są błędy, które skutkują utraceniem możliwości czerpania realnych korzyści z posiadania wspomnianych dokumentów. Jakie to błędy? 

 • niejasne, rozmyte opisanie odpowiedzialności pracownika firmy,
 • brak celów i strategicznych założeń związanych ze stanowiskiem pracy,
 • niedostosowanie zadań do stanowisk (te same zadania na zupełnie różnych stanowiskach),
 • błędne określenie wymagań względem kompetencji pracownika (np. przydzielenie zadań, do których dana osoba nie posiada kwalifikacji),
 • zbyt duża liczba zadań i odpowiedzialności, 
 • brak wyposażenia stanowiska pracy w potrzebne do jej efektywnego wykonywania narzędzia. 

Jakie elementy powinny się znaleźć w opisie stanowiska pracy? 

Istnieje kilka stałych elementów, które należy uwzględnić przy tworzeniu każdego stanowiska pracy. Rubryki, których nie warto unikać, zawarliśmy w poniższej liście. Uwzględnienie każdej pozycji zwiększy Twoje szanse na przeprowadzenie skutecznej rekrutacji, a także zmniejszenie rotacji zatrudnienia w ramach organizacji. 

 • Pełna nazwa stanowiska pracy 
 • cel utworzenia stanowiska 
 • miejsce w strukturach firmy i bezpośredni przełożeni 
 • określone warunki pracy, wraz z potrzebnym do jej wykonywania sprzętem i kompetencjami,
 • zakres odpowiedzialności,
 • podstawowe czynności i zadania w ramach pracy na danym stanowisku,
 • uprawnienia pracownika do podejmowania decyzji i poszczególnych działań,
 • niebezpieczeństwa związane z pracą na danym stanowisku,
 • wymagane wykształcenie,
 • pożądane doświadczenie i kwalifikacje,
 • umiejętności przydatne do wykonywania przydzielonej pracy,
 • cechy osobowości zgodne z kulturą organizacyjną firmy. 

Mamy nadzieję, że teraz tworzenie opisów stanowisk pracy przed rekrutacją lub po jej przeprowadzeniu będzie dla Ciebie znacznie łatwiejsze. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ich wykonaniu i chciałbyś skorzystać z rzetelnego partnera przy prowadzeniu rekrutacji, napisz do nas. Pomożemy!