Czym jest kultura organizacyjna i dlaczego warto o nią dbać?

Wszelkiego rodzaju rekrutacje to nieodłączna część działań rozwijającej się firmy. Ich skuteczność uzależniona jest od wielu czynników, które regularnie opisujemy na naszym blogu. Kultura organizacyjna jest jednym z nich. Pomaga ona nie tylko w poszukiwaniu nowych pracowników, lecz ich utrzymaniu i motywowaniu. 

Czym jest kultura organizacyjna? 

Kultura organizacyjna to pojęcie, które nie bez powodu cieszy się dużym zainteresowaniem. Uważa się, że wpływa ona na działalność firmy w znacznym stopniu przyczyniając się do jej rozwoju lub spowolnienia. Zanim jednak przejdziemy do rozwinięcia jej typów i przewagach firm, które decydują się na jej rozwinięcie, zacznijmy od definicji. 

Definiowanie kultury organizacyjnej od zawsze było trudnym zadaniem, któremu próbowali sprostać specjaliści. Obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych definicji stała się ta wymyślona przez Edgara Scheina, amerykańskiego psychologa społecznego, która brzmi: 

„(…) wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez grupę (…), który okazał się wystarczająco wartościowy i który powinni sobie przyswoić nowi członkowie jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania”.

Wikipedia natomiast przedstawia nam również inne definicje, w tym skonstruowaną przez Stephena P. Robbinsa:

“System znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniający tę organizację od innych”.

Niektórzy określają ją mianem “atmosfery”, jaką cechuje się praca w danej firmie. Składa się na nią kilka czynników, a dbając o ich świadome kreowanie firma zwiększa swoje szanse pozyskania specjalistów, zaangażowania obecnych pracowników, a nawet zdobycia nowych klientów i partnerów. 

Wpływ kultury organizacyjnej na firmę

Budowanie kultury organizacyjnej jest wyzwaniem. Często składają się na to lata pracy przy procesach, wartościach, strategii firmy, misji, a także komunikacji wewnętrznej. Można jednak bez wahania stwierdzić, że stała się ona niemalże koniecznym elementem, gdy firma ma w założeniach długotrwały rozwój. Dlaczego? 

Kultura organizacyjna wpływa na: 

  • odpowiednie zrozumienie i zastosowanie założeń w misji firmy, 
  • codzienne funkcjonowanie firmy wprowadzając hasła ze strategii do stałej pracy każdego pracownika,
  • uświadomienie pracownikom, jakie elementy firma uważa za ważne i na jakiej podstawie podejmuje decyzje związane z dalszą działalnością,
  • wprowadzenie wzorów zachowań, które umożliwiają szybszy wzrost i większe zaangażowanie w zakresie pracy dla klientów. 

Nie ulega wątpliwości fakt, że każdy z powyższych elementów może wspomóc firmę w osiąganiu lepszych wyników. 

Dlaczego warto dbać o kulturę organizacyjną?

Wyróżnik na tle konkurencji – Firma, w której pracownicy z chęcią przychodzą do pracy i realizują swoje zadania jest atrakcyjniejsza w oczach potencjalnego klienta lub kandydatów na nowe stanowiska. To przewaga konkurencyjna i sposób na wyróżnienie się. Szczególnie w branżach, gdzie zauważa się dużą konkurencję i walkę o pracownika. 

Większe zyski – „Harvard Business Review” informuje, że firmy z wyższą kulturą organizacyjną osiągają wyniki nawet o 20–30% lepsze niż ich konkurenci. Wspomniana kultura uważana jest przez menedżerów za niemal tak samo ważny czynnik rozwojowy organizacji jak strategia firmy. 

Korzyści wizerunkowe – Zaangażowanie pracowników w wyższych kulturach organizacyjnych jest widoczne dla klientów, partnerów i innych podmiotów bezpośrednio współpracujących. Każdy klient bardziej doceni firmę, w której pracownik wykaże się własną inicjatywą przy rozwiązaniu konkretnego problemu lub wsparciem przy udzieleniu potrzebnych informacji. 

Typy kultury organizacyjnej 

Kulturę możemy podzielić na kilka typów. Klasyfikacja pomaga zrozumieć, w jaki sposób można dążyć do większego poziomu identyfikacji pracowników z firmą, zaangażowania w realizację zadań. 

Kultura przymusu – Występuje, gdy większość osób w firmie pracuje głównie ze względów finansowych jednocześnie nie wykazując zaangażowania. Najczęściej nie identyfikują się z wartościami cenionymi przez organizację i odchodzą z jej struktur bez zastanowienia przy otrzymaniu lepszej oferty finansowej lub zauważeniu innej okazji. 

Kultura normatywna – Uznawana jako przeciwieństwo opisanej powyżej kultury przymusu. Pracownicy w tego typu organizacji chętnie przychodzą do pracy, a wykonywanie obowiązków jest dla nich przyjemnym obowiązkiem. Czują się swobodnie i z zaangażowaniem oddają się kolejnym zadaniom. Identyfikują się oni z wartościami reprezentowanymi przez firmę. 

Kultura utylitarna – Stan pomiędzy kulturą normatywną, a kulturą przymusu. Pracownicy, którzy przychodzą w niej do pracy są motywowani finansami, lecz nie jest to ich główna motywacja. Ich staż pracy zazwyczaj jest dłuższy. 

Nasza agencja nieustannie podejmuje starania, by kultura organizacyjna była w jak największym stopniu zbliżona do normatywnej. Podejmujemy działania mające na celu rekrutację zaangażowanych, sumiennych i rzetelnych pracowników, którzy wiążąc się z firmą, zostaną w niej na lata. 

Wszystko po to, by mieć pewność, że każda firma, która zdecyduje się z nami na współpracę, zostanie połączona z idealnie dopasowanymi na dane stanowiska kandydatami z Indonezji, Ukrainy lub innych regionów świata. 

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji o współpracy i proponowanych przez nas rozwiązaniach w zakresie rekrutacji i obsługi kadrowej.