Budowanie kultury organizacyjnej i jej wpływ na rekrutację w firmie

Jeżeli przeczytaliście nasz artykuł o tym, czym jest kultura organizacyjna i dlaczego warto o nią zadbać, znacie już podstawy. Teraz czas na praktyczną instrukcję budowania wspomnianej kultury krok po kroku. Dzięki niej rekrutacja i codzienne działania firmy mogą stać się znacznie efektywniejsze. 

Elementy kultury organizacyjnej 

Kultura organizacyjna każdej firmy składa się z kilku elementów. Razem składają się one na coś, co może poprawić efektywność pracowników, ich przywiązanie do organizacji, relacje z partnerami i klientami, a także skuteczność przeprowadzanych rekrutacji. 

Artefakty jako element kultury organizacyjnej 

Artefakty to pierwszy poziom kultury organizacyjnej, który wymienia Schein. To elementy, które widzi każdy, kto ma styczność z daną organizacją, już od samego początku, przy interakcji z każdym jej materiałem, pracownikiem lub przełożonym w wybranym dziale. 

Artefakty językowe – Jeżeli spotkałeś się kiedykolwiek z historią, która kryje się za jedną ze znanych Ci marek, prawdopodobnie miałeś styczność ze wspomnianym artefaktem. Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju historie i ogólnie mówiąc, słownictwo, które funkcjonuje w ramach organizacji. Jeżeli w Twojej firmie występuje oryginalne, charakterystyczne słownictwo, zwroty lub określenia, którymi określa się produkty i usługi, jest to element kultury organizacyjnej. 

Artefakty fizyczne – Wiele firm posiada oryginalny, jeden spójny wygląd pojazdów służbowych, branding materiałów reklamowych, bryłę budynków, wyposażenie biura i inne, podobne, indywidualne elementy. Nawet firmowy ubiór pracowników uznaje się za artefakt fizyczny. 

Artefakty behawioralne – Jak sama nazwa wskazuje, są to zachowania charakterystyczne dla kultury danej firmy. Należeć do nich mogą np. sposób obsługi klienta, regularne spotkania, sposób pracy i rytuały. 

Normy i wartości 

Pewnie kupując dany produkt, korzystając z usługi lub po prostu wyświetlając reklamy, które pojawiają się podczas przeglądania internetu, spotkałeś się z komunikatami eksponującymi wartości firmy. Zbiorem zasad, który określa to, co jest dla firmy ważne, a od czego stara się ona odchodzić w swoich działaniach.

Normy i wartości należą do kultury organizacyjnej, przy czym należy odróżnić te deklarowane przez firmę i praktykowane w niej. Okazuje się bowiem, że nie zawsze normy komunikowane na zewnątrz widzimy, gdy przejdziemy przez próg siedziby. Należy zwrócić uwagę, że najlepsze wyniki osiągają zazwyczaj firmy, których normy i wartości deklarowane są w największym stopniu zbliżone do praktykowanych. 

Podstawowe założenia wewnątrz firmy – Trzeci poziom

Założenia podstawowe to element, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Definiuje się je jako sposób, w jaki poszczególni pracownicy respektują ważne dla firmy sprawy i swoje codzienne obowiązki.

Budowanie kultury organizacyjnej – Wskazówki 

Przejdźmy więc do konkretnych wskazówek, które pomogą Twojej firmie zbudować silną kulturę organizacyjną. Wtedy stanie się ona przewagą w budowaniu konkurencyjności na rynku. 

  1. Wspólne ustalenie systemu wartości – możesz podczas warsztatów z pracownikami lub z pomocą internetowej ankiety zapytać o to, jakie wartości powinny według nich przyświecać działalności firmy. Gdy uda Ci się zebrać informacje, możesz wyselekcjonować kilka wartości. Niech mówią one o priorytetach, jakie powinny przyświecać każdej osobie przy podejmowaniu codziennych decyzji w ramach pracy. 
  2. Wizja i misja firmy – często stworzony odgórnie, przez zarząd, kierunek firmy i element tożsamości. Jeżeli jeszcze nie stworzyliście ich w swojej firmie, najwyższy czas, by się za nie zabrać. 
  3. Wdrożenie w strukturach i edukacja pracowników – po określeniu wartości, misji i wizji, należy aktywnie wprowadzać je w życie i edukować pracowników, aby z czasem każdy poznał każdy z elementów. 
  4. Odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach – zatrudniając pracowników, warto zadbać o to, by pasowali oni do systemu wartości organizacji. Przy rekrutacji oprócz “twardych” kompetencji, coraz częściej sprawdza się również dopasowanie pod względem kultury organizacyjnej, jaką chcemy stworzyć.
  5. Codzienna egzekucja i controlling – dobierz wskaźniki, które pozwolą określić, czy firma zmierza w określonym kierunku, a pracownicy respektują wprowadzone elementy kreując pożądaną kulturę organizacyjną. Nie należy jednocześnie przestać edukować, gdyż brak utrwalania wiedzy może skutkować jej zapomnieniem. 
  6. Dopasowane zaplanowanie miejsc pracy – ostatni klocek układanki, w którym miejsca pracy zostaną dopasowane do celów, wartości, misji i wizji. Niech każdy widzi, że stworzone elementy kultury organizacyjnej to nie tylko puste słowa, lecz konkretny sposób działania i pożądany efekt końcowy. 

Wpływ efektywnego budowania kultury organizacyjnej na rekrutację 

W obecnych czasach potencjalni pracownicy często nie szukają jedynie miejsca, gdzie zaoferowane im zostaną atrakcyjne zarobki. To bardzo ważny czynnik, jednak coraz częściej dla pracowników ważne jest również to, by z uśmiechem przychodzić do pracy w firmie, której wartości są spójne z tymi, z którymi żyją na co dzień. 

Budując więc kulturę organizacyjną według powyższej instrukcji i dbając o każdy jej element sprawiasz, że szanse na pozyskanie wartościowych osób z rynku pracy zwiększają się. 

Widzimy to również w naszych rekrutacjach. Pracownicy z Indonezji, Ukrainy i innych krajów, podczas rozmów za czynniki motywujące podczas rekrutacji wymieniają między innymi atmosferę, którą widzą w naszej firmie, zaangażowanie w opiekę i spójność z reprezentowanymi wartościami. Cenią we współpracy z nami to, że budujemy długotrwałe relacje i łączymy pracowników z pracodawcami w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. 

Porozmawiaj z nami o współpracy, dowiedz się więcej o standardach w stosunku do pracowników i partnerów i przekonaj się, że działając z nami możesz rekrutować efektywniej.