Czy warto nagrywać wideo dla kandydatów do pracy?

Rynek pracy wymaga na pracodawcach szukania nowoczesnych sposobów dotarcia do kandydatów i zachęcanie ich do podjęcia zatrudnienia. Powszechne stało się publikowanie ogłoszeń o pracę w formie pisemnej na portalach, w…

Read More