Czym jest marka osobista pracownika i jak wpływa na firmę pracodawcy?

Marka osobista pracownika coraz częściej jest brana pod uwagę przez pracodawców podczas rekrutacji. Szczególnie w takich branżach, jak rozrywkowa, gastronomia i hotelarstwo. Poniższy artykuł wyjaśnia wspomniany termin i opisuje, w…

Read More